Poradenství

Poradenské centrum poskytuje odbornou pomoc a provázení všem, kteří se nacházejí v různých složitých životních situacích – manželských problémů, ztráty někoho blízkého, závislostí, rodinných problémů atd. Náš přístup je založen na křesťanských hodnotách společně se zaměřením na absolovovaný psychoterapeutický výcvik konkrétního pracovníka. 

Naši pracovníci kladou důraz na důvěru a respekt ke každému člověku, k jeho situaci a zázemí. Poradenské centrum není zdravotnickým zařízením, proto je služba hrazena přímou platbou klienta. 

Cena za jedno sezení (60 minut) je 500 Kč, cena zahrnuje čas strávený s klientem, čas na přípravu na setkání a pravidelné supervize poradenské činnosti.Sezení je možné bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před domluveným termínem – při pozdějším zrušení nebo přeložení termínu je účtována plná cena sezení.


Pracovníci centra: 

 

Mgr. Andrea Jarošová studovala psychologii na Západočeské univerzitě v Plzni. Tři roky pracovala v rodinném centru v Praze jako poradce a lektor mateřského centra. V roce 2010 založila spolu s dalšími kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie. Je absolventkou výcviku v integrované psychoterapii Knobloch, který je připraven podle Evropských standardů a akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLSJEP. Pracuje s dospělými, dětmi, dospívajícími, rodinami i páry.

 

Objednat se můžete na: 603 746 055 andrea.matouskova@gmail.com (momentálně na mateřské dovolené, kontaktujte Bc. Zuzanu Vačkářovou viz níže)

 

 

Bc. Zuzana Vačkářová má vystudovaný obor sociální a pastorační práce při Evangelické teologické fakultě na Karlově univerzitě v Praze. 9 let pracovala s lidmi s mentálním postižením v denním a týdenním stacionáři v Ústí nad Orlicí, dále 8 let jako pastorační pracovník ve sboru Bratrské jednoty baptistů ve Vysokém Mýtě. Organizačně se podílí na chodu Asociace pro dialog křesťanství a psychologie. V současné době je frekventantkou výcviku v Integrované psychoterapii (Knobloch) a studuje obor Supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích na Univerzitě Karlově v Praze.

Nabízí možnost sezení v anglickém jazyce za příplatek k běžné ceně, která je stanovena centrem pro indiviuální terapii.

Objednat se můžete na z.vackarova@gmail.com či na 733 696 069


Mgr. Petr Fulier, DiS. vystudoval sociální práci a pastoraci na Evangelické teologické fakultě v Praze. Mgr. vystudoval program v sociální práci a etice v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se věnuje práci s mládeží. A dále je frekventantem komplexního terapeutického výcviku v komunikačních a strategických přístupech.

Objednat se můžete na fulier.petr@gmail.com

 

 

Bc. David Novák M.Th

Je kazatelem Církve bratrské na Praze 13 a poskytuje spirituální pomoc, poradenství a vedení. Jeho služby jsou zdarma.

 Objednat se můžete na: david.novak@cb.cz

 

V případě potřeby spolupracujeme i s dalšími kolegy.