Neděle na Třináctce

Nedělní bohoslužby

Pravidelně se konají dvě bohoslužby od 9:00 a 11:00h

 

 

Série kázání na téma: Následování Krista
 
3. 2.   Umřít aby povstal život.

           Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo.

           Zemře-li však, vydá mnohý užitek. J 12, 24
10. 2. Všeho se vzdát.

           Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno co máš, rozděl chudým

           a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Lk 18, 22 (Daniel Fajfr)

17. 2. Proč ani jedno manželství ve Starém zákoně nefungovalo (David Novák)
24. 2. Co se stane, když manželé poslechnou Ježíšovo „Pojď za mnou“ (Daniel Fajfr)

English translation available

If you prefer to listen in English, please pick up headphones by the translator’s box before the service starts. The translator’s box is located in the corner of the side hall. The translator will give you the headphones and help you to switch them on. Please turn the headphones off and give them back once the service ends.