Titulní banner

Kurzy Alfa

Alfa je příležitost pro každého… zvláště zaujme ty, kdo o věcech rádi diskutují, nebo jen naslouchají a chtějí prozkoumat křesťanství. Vlastní názor je lepší než povrchní dojmy. 

Říká se, že jsme ateistická společnost. Dnes ale mnoho lidí hledá životní orientaci i duchovní rozměr života. Otázky po smyslu života, co s námi bude po smrti, zda je možné odpuštění nebo jak se vyrovnat s rozpadem vztahu si kladou mnozí. Sokrates slavně prohlásil, že „neprozkoumaný život nemá cenu“. Někdy je jednodušší se na nic neptat… Pořadatelé Alfy si spolu s 23 miliony účastníků ze 169 zemí myslí, že má smysl život prozkoumat.
Kurz Alfa tvoří série promluv na základní témata, související s křesťanskou vírou. Každé setkání začíná společným jídlem, které dává lidem příležitost se spřátelit. Následuje promluva na téma večera a nakonec diskuse. Zeptat se můžete na cokoliv, co vás zajímá. Alfa je  pohodová a zábavná. 

Kurzy se věnují postupně těmto tématům:

- Jde v životě ještě o víc?
- Kdo je Ježíš?
- Proč Ježíš zemřel?
- Jak si mohu být jist svou vírou?
- Proč a jak bych měl číst bibli?
- Proč a jak se modlit?
- Jak se mohu postavit zlému?
- Jak nás Bůh vede?
- Proč a jak mluvit o víře s druhými?
- Uzdravuje Bůh i dnes?
- A co církev?

Na Alfě  budete mít příležitost mluvit s lidmi, kteří mají s těmito tématy osobní zkušenost. Alfa má podporu všech hlavních křesťanských církví.

První večer bude 5.10.2017 a budou poté každý čtvrtek až do 14. 12., vždy od 19.00 v prostorách Křesťanského centra Luka. 

Rezervujte si místo mailem na katerina@vzd.cz nebo se registrujte na www.kurzyalfa.cz