Nejbližší akce

Květen

4.5.            Biblická stezka - regionální kolo

10. - 11.5.   Pánská 24hodinovka

12.5.          Bohoslužba na 13ce od 10.00 hod + mimořádné členské shromáždění od 11.30 hod.

15.5.          Den otevřených dveří na 13ce 9.00 - 12.00 hod. a 16.30 - 19.00 hod.

17. - 19.5.  Klub Savana (mladší dorost): Jarní výprava

24.5.          Noc kostelů na 13ce

25. - 26.5.  Konference vnitřního uzdravení

31.5. - 2.6. Biblická stezka - finále

Prosinec

15.12.  Celosborová bohoslužba v KD Mlejn + generálka na Vánoční slavnost

22.12.  Celosborová bohoslužba v KD Mlejn - Vánoční slavnost