Nejbližší akce

Duben

5. - 6.4.      Dámský půlvíkend

7.4.           10.00 hod. Celosborová bohoslužba v KD Mlejn + členské shromáždění na 13ce

12. - 17.4.  Modlitby 24 / 7

14.4.          Modlitební setkání

18. - 20.4.  Klub Robinson (starší dorost): Velikonoční výprava

19.4.          Velkopáteční bohoslužba od 18.00 hod.

26. - 28.4.  Atleti v Akci: Jarní víkendovka

26. - 28.4.  Táto, dáš to!