Děti a teenageři

 

V našem centru pracujeme s dětmi od nejútlešího věku. Snažíme se je vést ke křesťanským hodnotám, jakými jsou vzájemná úcta, schopost spolupráce, vzájemná pomoc atd. Dále je seznamujeme se základy křesťanství. Jsme rádi, že mezi nás nachází cestu děti jak z křesťanských, tak nekřesťanských rodin. S dětmi pracujeme v rámci nedělních setkávání, dále skrze rodinné centrum a v neposlední řadě skrze klubovou činnost. Během školního roku organizujeme několik akcí pro děti na Praze 13, především v "central parku". Někteří rodiče se bojí, abychom jejich děti nenutili k víře a ke vstupu do církve. Pochopitelně nic podobného neprovozujeme, protože věříme, že k víře musí člověk dojít skrze své rozhodnutí. Zároveň si ale myslíme, že výše popsané křesťanské hodnory jsou nosné pro každého člověka. 

Práce s dětmi je rozdělena do čtyř oblastí: Nedělní setkávání, rodinné centrum, klub Savana (pro děti od 6 - 10 let) a klub Robinson (10 - 15 let)

 

 

Neděle

Setkání se odehrává během nedělních bohoslužeb, děti jsou rozděleny do několika oddělení

Malé: 1 - 3 roky

Předškolní: 3 - 5 let

Školáci - střední: 5 - 8 let

Školáci - starší: 9 - 13 (tato skupina má program jen během druhých bohoslužeb od 11:00 hod)

Hlavním vedoucím služby dětem je Lenka Malá (lenka-mala@centrum.cz).

 

Klub Savana

Klub Savana se těší na Vaše děti ve věku 6-10 let.
Dobrá parta, hry, outdoorové dovednosti (uzlování, topografie,1.pomoc, atd.), sebeobrana, kreativní dílnička, příběhy z Bible.
2x do roka výpravy, letní týdenní tábor.
Setkání klubu - pondělky 16.30 - 18.00 v klubovně Křesťanského centra 13-ka 

více informací na samostatném webu Savany

 

Klub Robinson

Klub Robinson je určen dětem ve věku 10 - 15 let. Děti se na svých schůzkách dozvídají základní informace o křesťanství a o tom, jak víru aplikovat v každodenním životě. Během schůzek probíhají různé hry. Zároveň Robinson organizuje různé jednodenní ale i vícedenní výpravy.

Pravidelné schůzky: Každý pátek od 16 do 18:30 hod.  Další informace také na samostatném webu Robinsona.

 

Rodinné centrum Rybičky

...aneb společně rosteme....

U dětí je růst vítán v každé oblasti a máme radost z každého pokroku. A i my bychom rádi připravili místo, kde se dá růst  a to v různých oblastech (zažít společně se svými batolátky radost z pohybu, užít si zpívání, vyrábění i odpočinek, ale také najít nové přátele a dozvědět se něco o Bohu, sdílet se o výchově, využít aktivit pro dospěláky s hlídáním dětí jako je rehabilitační cvičení, tvořivé dílny....). Rádi bychom vytvářeli příležitosti, kde se aktivně může zapojit celá rodina. Náš společný čas chceme zpestřit i speciálními akcemi jako jsou táboráky, přespávání tatínků s dětmi pod stanem, výlety, besedy, bazary, duchovní zamyšlení a další. Těšíme se na Vás a na společný růst :-).

Pravidelný program je od pondělí do čtvrtka od 9 do 12 hod. Více najdete na: rybicky.13ka.cz.