Darujte sebe

Pokud se chcete zapojit do služby ve sboru na Praze 13, máte možnost. Služba druhým přináší nejen uspokojení, ale i radost, smysl a zralost, Nikdo nemůže dělat všechno, zároveň ale věříme, že každému dal Bůh nějaké obdarování a že jeden ze způsobů jak toto obdarování využít, je služba v rámci sboru. Myslíme si, že zdravá církev není „show“ několika jedinců, ale že se na jejím chodu má podílet mnoho Bohem obdarovaných mužů a žen.
V každé službě se chceme držet hodnot, které jsme formulovali pro naše společenství. Pokud byste se chtěli zapojit, naleznete více informací na letácích v prostorách Křesťanského centra Luka během nedělních bohoslužeb . Pokud chcete pomoci s některou oblastí služby našeho sboru, můžete nás kontaktovat také přes kontaktní formulář.

 

Hodnoty související se zapojením se v některé službě na P13

 

Týmová práce – chceme Bohu sloužit v týmu, kde se mj. chceme učit vzájemné podpoře, zpětné vazbě a otevřené komunikaci. Jsme ochotni se setkat s širším týmem lidí, se kterými spolupracujeme.  

 

Růst v charakteru a dovednostech – uvědomujeme si, že schopnosti bez charakteru mohou udělat více škody než užitku. Proto chceme prohlubovat svoji osobní zbožnost a poznání Boha. Zároveň chceme pracovat na růstu v konkrétních dovednostech nezbytných pro naši službu a to skrze dostupné semináře, školení či akce, které se týkají naší služby.

 

Spolupráce s vedením sboru – svoje aktivity chceme koordinovat s aktivitami celého sboru, o tom co děláme ve sboru, chceme komunikovat s jeho vedením – kazatelem a staršovstvem.

 

Závazek – uvědomujeme si, že sloužit Bohu znamená nést dlouhodobější závazek – tedy nejen když se nám chce a když nás to baví. Chceme Bohu sloužit, i když nás to bude něco stát. Zároveň jsme ochotni před Bohem vyslovit dobu, po kterou to či ono budeme dělat.

 

Modlitba – zavazujeme se, že službu, kterou budeme vykonávat, poneseme na modlitbách.