Členství

Když se v našem kulturním kontextu řekne slovo člen, leckomu naskočí husí kůže, protože se nám toto slovo spojuje buď s členstvím v jakési organizaci, která ode mne bude opět něco chtít. V našem společenství slovem člen míníme toho, kdo uvěřil v Krista, komu leží na srdci to, co se mezi námi děje a kdo se chce svým osobitým způsobem zapojit do dění našeho společenství. Členství nechápeme jako pouhou formalitu a proto všechny tři výše zmíněné oblasti (víra v Krista, společné nesení zodpovědnosti a zapojení se) vnímáme jako důležité.  Členové sboru mají možnost ovlivňovat zásadní rozhodnutí týkající se směrování sboru na Praze 13. Pokud byste se chtěli připojit k našemu společenství, nebo měli jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese stodulky@cb.cz nebo přes kontaktní formulář.

Zde jsou některé klíčové hodnoty, kterých se jako členové sboru držíme.