FAQ - Skupinky

Co jsou to skupinky?

Jedná se o pravidelná setkávání v užší skupině lidí, které se většinou koná u někoho doma a je prostorem pro společenství, studium Bible, modlitbu a duchovní růst. Jsou určeny dospělým všech generací, v jakékoli fázi života i duchovní zralosti.

 

Pro koho jsou určeny?

Ve sboru v současné době existují setkávání pro ženaté muže, pro muže – singles, pro maminky s předškolními dětmi, pro ženy a dále skupiny smíšené.  Jsou určeny pro všechny generace a je snaha, aby reflektovaly i různou sociální realitu těch, kteří se ve skupinách schází. Jsou ideálním místem pro každého, kdo vnímá potřebu užšího společenství, kdo chce diskutovat a kdo má otázky, které chce reflektovat z pohledu Bible.

Pro jednotlivé věkové skupiny od dětí pro seniory nabízí náš sbor další aktivity, které naleznete přes levé menu na hlavní stránce.

 

Jaká se probírají témata?

Jsou tři hlavní tematické linie, z kterých si skupiny obvykle vybírají. Buď probírají a reflektují kázání, která jsou dostupná na tomto webu spolu s otázkami k diskusi,nebo prochází některou knihu Bible, nebo se snaží reflektovat určitá konkrétní životní témata. Na webu sboru jsou dostupné i další studijní materiály. Pro jaké téma se ta která skupina rozhodne, je na členech dané skupiny.

 

Jak často se skupiny schází?

Některé každý týden, některé jednou za čtrnáct dní.

 

Mají skupiny vedoucího?

Skupiny mají vedoucího, který je pověřen k této službě vedením sboru.  Rolí vedoucího je koordinovat scházení, vést rozhovor na dané téma, popř. vedením někoho pověřit a dbát na zdravé učení.

 

Je povinností každého člena sboru na skupinu chodit?

Nejedná se o povinnost. Domníváme se ale, že toto užší společenství pomáhá duchovnímu růstu. Zároveň očekáváme, že pokud se člověk rozhodne do skupiny chodit, tak že se jedná o časový závazek. Častá fluktuace narušuje vztahovou dynamiku skupinky.

 

Jak dlouho setkání trvá?

Zhruba jedna a půl až dvě hodiny.

 

Jaká je náplň?

Setkání mívají zhruba tři části – rozhovor o tom, co členové skupiny prožívají ve svých životech, studium Bible nebo některého tématu a společné modlitby.

 

Jak se mohu k některé ze skupin připojit?

Pokud se chcete k některé ze skupin připojit, můžete se například zúčastnit pravidelných setkání pro nové návštěvníky našeho sboru Kam dál, kde získáte více informací nebo nás můžete kontaktovat přes kontaktní formulář.