Klíčové hodnoty členů sboru

 

Slovem "člen" chápeme toho, kdo věří v Ježíše Krista, kdo se rozhodl s církví na Praze 13 nést dobré i zlé a kdo zde chce jak něco přijímat, tak i dávat. Zároveň ten, kdo se ztotožňuje s hodnotami a cíli, které církev na P13 má. Jinými slovy členství nechápeme jako něco formálního. Víme, že mnoho Čechů věří, ale dle jejich slov, ke své víře církev nepotřebují a tedy nemají ani potřebu stát se jejími členy. Souhlasíme s tím, že člověk si může cestu k Bohu najít i bez církve, nicméně si přesto myslíme, že pokud se církvi podaří nezabŕednout do své subkultury, pak se v ní mohou dobře cítit i ti, kdo sami sebe vnímají jako "necírkevníky". 

 

Zde jsou klíčové hodnoty těch, kteří se rozhodli stát se členy církve na Praze 13. 

 

Autorita Bible

Věříme, že Bůh hovoří k člověku především skrze Bibli. Proto je Bible – Boží slovo, měřítkem víry a života. Proto chceme Bibli číst a studovat a to jak osobně, tak ve společenství.

 

Vztah s Kristem

Věříme, že každý věřící může mít vztah s Kristem. Skrze modlitby, meditaci, uctívání a studium Bible máme možnost prožívat charakter proměňující blízkost se svým nebeským Otcem. O tuto blízkost chceme usilovat.

 

Autentické společenství

Věříme, že každý křesťan je povolán být součástí Kristova těla – církve. Chceme se učit zodpovědnosti za naše společenství, praktické lásce a společnému uctívání Boha. Tyto tři oblasti chceme naplňovat v malých skupinách, ve společných bohoslužbách a vzájemné opoře v různých oblastech našeho života. 

 

Evangelizace

Věříme, že hlavním posláním církve, a tedy každého věřícího, je naplňování velkého poslání. Chceme hledat různé způsoby, jak toto poslání naplnit.

 

Služba

Věříme, že Bůh obdaroval každého věřícího a že každý věřící je zodpovědný za rozvíjení svých darů uprostřed církve skrze konkrétní službu. Svoji službu chceme koordinovat s celkovou vizí sboru.

 

Růst

Věříme, že každý křesťan je povolán k duchovnímu růstu, který se projevuje především proměnou charakteru, růstem v posvěceném životě a ve vztazích. O takovýto růst chceme s Boží pomocí usilovat.