Indie

Sahni

Proč je naše srdce i v Indii

31.05.15

 

Tohle je Biswanath Sahni. V Indii mu říkají Biswanath, ale my mu říkáme Sahní, i když je to jeho příjmení. Říká nám, že jeho křestní jméno vyslovujeme s tak strašným přizvukem, že je lepší, když mu říkáme příjmením. Sahní uvěřil v České republice, ale Pán ho povolal zpět do Indie, do státu Bihár, města Madhubaní, odkud Sahní pochází. Věnuje se službě mezi křesťany a mezi sbory. Třináctka se snaží ho finančně a modlitebně podporovat. S hrdostí, ale zároveň s pokorou, říkáme, že je to "náš misionář".

Škola

New Hope Mission School

31.05.15

 

Jednoho dne přišli naši indičtí přátelé s tím, jestli bychom nechtěli v Biháru postavit křesťanskou školu. školu, která by byla kvalitní, otevřená žákům všech náboženství, ale postavená na křesťanských principech a s učiteli křesťany. Díky Bohu a obětavým dárcům (kteří byly většinou ze Třináctky) se podařilo a New Hope Mission School může být v provozu. Podrobnější informace lze najít na samostaném webu Stavimeskoluvindii.cz nebo na Facebooku.

Co má Třináctka společného s Indií? V roce 2010 k nám do sboru přišel Ind jménem Sahní, a protože je jeho život spojen přátelstvím s lidmi ze sboru mnoho let (viz fotogalerie), uvádíme ve zkratce celý příběh...

Sahni Bishwanath pochází ze státu Bihar v Indii. Do tehdejšího Československa se dostal v roce 1988 kde vystudoval v Praze ČVUT Fakultu Strojní.

Od svého spolužáka Marka se Sahni začal postupně dozvídat o křesťanství. V roce 1992 vyrazil na svoji první zimní výpravu na lyže společně s mládeží Smíchovského sboru. Začal poté chodit do mládeže a v roce 1993 byl na víkendu s Atlety v Akci. Potom začal chodit na domácí biblickou skupinku a dostal první Bibli v Hindštině. V roce 1994 prožil Boží dotek na jedné evangelizační akci.

Po škole Sahni začal podnikat a postupně ztratil kontakt s křesťany. Po několika letech podnikání v Praze se vrátil domů do Indie.

V dubnu 2010 jel jeden Ind pracující v Praze domů na dovolenou a slíbil, že se po Sahnim poptá. Zázračným Božím řízením Sahniho objevil v Bangalore, což je asi 800km od Sahniho domova. Sahni zde pracoval u svého kamaráda na brigádě.

Po několika emailech se Sahni rozhodl opět vrátit do Prahy a najít si zde práci. V červnu 2010 Sahni přijel do Prahy.

Zde se setkal se svým bývalým spolužákem Markem a s bývalou přítelkyní Katkou, která mezitím uvěřila Bohu. Po několika dnech diskusí a společných modliteb Sahni přijal Ježíše Krista jako Pána svého života a odevzdal mu svůj život.

Začal chodit na křesťanská shromáždění v Praze i k nám do sboru v Praze 13. Zde se také rozhodl nechat pokřtít. Po absolvování přípravy ke křtu byl Sahni v září 2010 pokřtěn.

 

Poté odjel zpět do Indie, aby si vyřídil dlouhodobé pracovní povolení pro práci v ČR. Mezitím si doma našel křesťanský sbor, který byl asi 35km daleko od jeho vesnice Madhubaní.

Vzhledem k tomu, co Sahni prožil  v posledních s Pánem Bohem to vypadá, že ho Bůh volá k tomu být misionářem ve své zemi (fotografie společenství v Sahního domovské vesnici). Sbor na P13 Sahniho v jeho povolání podporuje to jak modlitbami, tak finančně.

 

Současnost

Co se v Biháru teď děje

31.05.15

Církev v Indii roste. Lidé jsou víře otevření a je pro ně normální "něčemu" věřit. Od Sahního nám často přichází prosby o modlitby za dalšího nově uvěřivšího. V současné době Sahní pracuje zejména s pěti sbory v Madhubaní a okolí. Čas od času v nich káže a snaží se mít přehled o nových křesťanech. Domovský sbor má ve své rodné vesnici Madhia Kamlavari (která se bohužel nenachází na mapách) a my jsme rádi za jeho status "potulného misionáře", kterému ale leží v srdci konkrétní města, sbory a lidé.

Modlitební dopisy

10.11. 2012 - Dar pozemku pro křesťanskou školu