Poslání a hodnoty

Poslání (proč jako sbor existujeme)

Chceme srozumitelným způsobem představit život s Kristem lidem, kteří se považují za nevěřící či hledající a zároveň pomoci v životě víry křesťanům.

 

 

Naše hodnoty

Otevřenost

Chceme, aby se lidé mezi námi nebáli přicházet s různými názory a postoji na nejrůznější oblasti života. Zároveň ale nechceme rezignovat na hledání správných odpovědí a řešení, i když je hned nemusíme znát.

 

Uctivost

Chceme se učit vzájemně si naslouchat, vnímat potřeby druhých a projevovat si respekt. Zároveň se ale chceme učit být k sobě otevření a v lásce pravdiví. 

 

Odvaha

Chceme být známi odvahou víry, která se projevuje konkrétními rozhodnutími jak v životě osobním, tak v našem společenství. Chceme se učit vyšlapávat cesty, které jsou zatím neprošlapané, nebát se uskutečňovat věci, které jsou nové. 

 

 

Na čem jako společenství stavíme?

Autorita Bible

Věříme, že Bůh hovoří k člověku především skrze Bibli. Proto je Bible – Boží slovo, měřítkem víry a života. Proto chceme Bibli číst a studovat a to jak osobně, tak ve společenství.

 

Vztah s Kristem

Věříme, že každý věřící může mít vztah s Kristem. Skrze modlitby, meditaci, uctívání a studium Bible máme možnost prožívat charakter proměňující blízkost se svým nebeským Otcem. O tuto blízkost chceme usilovat.

 

Autentické společenství

Věříme, že každý křesťan je povolán být součástí Kristova těla – církve. Chceme se učit zodpovědnosti za naše společenství, praktické lásce a společnému uctívání Boha. Tyto tři oblasti chceme naplňovat v malých skupinách, ve společných bohoslužbách a vzájemné opoře v různých oblastech našeho života. 

 

Evangelizace

Věříme, že hlavním posláním církve, a tedy každého věřícího, je předávání dobré zprávy o Boží lásce k člověku. Chceme hledat různé způsoby, jak toto poslání naplnit.

 

Služba

Věříme, že Bůh obdaroval každého věřícího a že každý věřící je zodpovědný za rozvíjení svých darů uprostřed církve skrze konkrétní službu. Svoji službu chceme koordinovat s celkovou vizí sboru.

 

Růst

Věříme, že každý křesťan je povolán k duchovnímu růstu, který se projevuje především proměnou charakteru, růstem v posvěceném životě a ve vztazích. O takovýto růst chceme s Boží pomocí usilovat.