Ohlédnutí za rokem 2023/2024

Besídky

1. Z čeho jste ve vaší službě v tomto roce měli největší radost?

V besídkách jsme prožívali velkou radost z toho, jak děti rostou duchovně i lidsky. Tři děti, které jsme provázeli na jejich cestě od batolat, se nyní připravují ke křtu a další to zvažují. Děti, které ještě minulý rok chodily do besídky, se zapojují jako pomocníci do různých služeb ve sboru i mimo něj.

2. Kdy jste prožívali největší obavy?

Obavy vzbuzovala hlavně potřeba předat vedení besídek, protože Jitka Čierná se naplno zapojila do týmu „Dobříš“. Dlouho jsme neviděli vhodnou osobu. Modlili jsme se v důvěře, že Pan Bůh má řešení ve svých rukou. Koncem jara vedení převzala Maruška Eckhardtová.

3. Jaká Boží vlastnost vám v tomto školním roce nejvíce vyčnívá?

Prožívali jsme, že Pan Bůh je věrný a postará se ve správný čas. Vidí cestu tam, kde my ji ještě nevidíme.

Rybičky

1. Z čeho jste ve vaší službě v tomto roce měli největší radost?

Asi vděčnost za celý rok v Rodinném centru, že všechny aktivity, vztahy, nápady, nové věci… při pohledu zpět do sebe zapadly jako mozaika. Že jsme mohly nabídnout aktivity, ale i radu, naslouchání, inspiraci.

2. Kdy jste prožívali největší obavy?

O jednu maminku, která je v letošním roce léčena pro vážnou nemoc, tedy doprovázení s nadějí, ale občas i obavy, jak to vše dopadne.

3. Jaká Boží vlastnost vám v tomto školním roce nejvíce vyčnívá?

Vztah. V letošním roce jsme prožívaly blízkost s mamkami a jedním taťkou :-), určitá empatie, naslouchání, těšení se na sebe….

Savana

1. Z čeho jste ve vaší službě v tomto roce měli největší radost?

Největší radost jsem měl ze zlepšení stavu Sofči Zavřelové po operaci nohy. Sdělit dětem, které se intenzivně přimlouvaly za Otu Kaňoka, jeho prudké zlepšení zdravotního stavu po operaci mozku.

Být u toho a vidět, jak dorostenci v rolích rádců slouží dětem v klubu Savana.

2. Kdy jste prožívali největší obavy?

Když jsem prosil děti, aby se přimlouvaly za z lékařského pohledu beznadějný stav kamaráda Oty Kaňoka.

3. Jaká Boží vlastnost vám v tomto školním roce nejvíce vyčnívá?

Boží Otcovská láska a moudrost

Robinson

1. Z čeho jste ve vaší službě v tomto roce měli největší radost?

Z obrácení několika dorostenců ke Kristu a jejich příprav ke křtu, být svědkem toho, jak si Pán používá zraněnou ranhojičku a sledovat růst mladých vedoucích a rádců ve víře a službě.

2. Kdy jste prožívali největší obavy?

Z rozhodnutí o krátkodobém závazku pro členy týmu s konkrétními požadavky, po kterém na „oddechovou lavičku“ odešla poměrně velká část dorostového týmu. Čas ukázal, že to bylo dobré rozhodnutí.

3. Jaká Boží vlastnost vám v tomto školním roce nejvíce vyčnívá?

Boží věrnost

Mládež

1. Z čeho jste ve vaší službě v tomto roce měli největší radost?

Největší radost máme asi z toho, že se na začátku školního roku podařilo rozjet Quest klub a že tam pravidelně chodí skupina studentů z GJK. Zároveň že mládež ustála rozdělení na starší a mladší a obě skupiny fungují a žijí.

2. Kdy jste prožívali největší obavy?

Největší obavy prožíváme v tom, že skupina už není tak velká a může to působit, že je nás na mládeži málo, což může odradit od chození tam, protože může být náročnější si najít svého soulmate.

3. Jaká Boží vlastnost vám v tomto školním roce nejvíce vyčnívá?

Svrchovanost – nad vším, co jsme dělali a kam se mládež ubírá, byl Pán Bůh.

Umění žít

1. Z čeho jste ve vaší službě v tomto roce měli největší radost?

Vždy nás velmi těší, když na večery otevřené veřejnosti, přijde někdo poprvé. Letos si takto Umění žít oblíbily 4 nové ženy, se kterými jsme ve spojení i mimo UŽ. Pro jednu z nich byl adventní večer klíčový a vedl později k osobní víře v Ježíše Krista. Také několik členů Třináctky přicházelo pravidelně na tyto večery, které jim pomáhaly v jejich víře i zapojení se do společenství. Takže během roku vznikla taková dobrá parta, která se vždy v úterý těšila, co dalšího načerpá do svých životů. A to byla a je radost.

Další velkou radostí byla služba tří sborových skupinek- přidaly se postupně i do příprav UŽ a vedení diskusí u stolů, a díky tomu měly večery „šmrnc“.

2. Kdy jste prožívali největší obavy?

Některá témata Umění žít byla docela osobní, např Jak se vyrovnat se ztrátou, O odpuštění či O smrti a umírání. Takže jsme měli obavy, jestli půjde mít diskuse hlubší.

3. Jaká Boží vlastnost vám v tomto školním roce nejvíce vyčnívá?

Náš Bůh je Bohem živým, mluvícím, a tak k nám a hostům mluvil. Diskuse pak byly i hluboké a vedly často ke změnám v našich životech i k většímu poznání Boha.