Neděle na Třináctce

Nedělní bohoslužby

Pravidelně se konají dvě bohoslužby od 9:00 a 11:00h

 

 

Celosborová bohoslužba:

 

V neděli 7.4. od 10:00 proběhne celosborová bohoslužba v KD Mlejn. Po bohoslužbě se bude konat členské shromáždění. 

Nejbližší kázání budou na motivy předvelikonočního čtení 40 dní s Bibli:

 24.3. Moc služby, Mk 10,35-45

31. 3. Pán národů, Mt 28,16-20
  7. 4. Nové společenství, Sk 2,32-47
14. 4. Dar a závazek, 1K 10,1-13
21. 4. Jedno s Kristem, Ř 6,1-11
28. 4. Moc Vzkříšeného, 1Pt 3,15 – 4,1

 

English translation available

If you prefer to listen in English, please pick up headphones by the translator’s box before the service starts. The translator’s box is located in the corner of the side hall. The translator will give you the headphones and help you to switch them on. Please turn the headphones off and give them back once the service ends.