Materiály pro skupinky

Na této stránce je možnost si stáhnout materiály pro skupinky:

Přečtěte si také vizi pro skupinky na Třináctce.

Jak žít sám se sebou (4 setkání)

Materiál pro 4 setkání navazující na sérii kázání z podzimu 2023. Stáhnout materiály.

Filipským (4 setkání)

Materiál pro 4 setkání navazující na sérii kázání z podzimu 2023. Stáhnout materiály.

Kazatel (6 setkání)

Materiál pro 6 setkání navazující na sérii kázání z podzimu 2022. Stáhnout materiály.

Listy 7 církvím (7 setkání)

Materiál pro 7 setkání navazující na sérii kázání z podzimu 2022. Stáhnout materiály.

Desatero (7+ setkání)

V první řadě se nebojte rozsahu! Pokud nechcete číst podklady k jednotlivým studiím, můžete si obsah poslechnout na kanálu youtube nebo na podcastech. Zároveň aby vaše setkání mělo smysl, doporučuji se na něj připravit a buď si materiály pročíst, nebo poslechnout. Vyžaduje to jisté úsilí, ale to při studiu Písma není na škodu. Otázky na konci každé lekce mají za cíl nejen přijít tomu kterému přikázání na kloub, ale především dát se více Pánu Bohu k dispozici. Zároveň pokud nějaké otázky napadnou při studiu vás, jen dobře! Nenechte se omezit jen autorem těchto studií. U některých lekcí jsou přikázání dvě, pokud půjdete více na dřeň, klidně udělejte jen jedno přikázání a další si nechte na příští setkání. Přeji Duchem svatým inspirovaná setkání. Stáhnout materiály.

Jak se modlit – Osmitýdenní cesta modlitbou Páně (8 setkání)

Čím žijeme (8 setkání)

Jedná se o témata, která řešíme hodně často, ale o kterých až tak často neslyšíme kázání ani vyučování.

  1. Komunikace
  2. Výchova
  3. Role muže
  4. Role ženy
  5. Sexualita
  6. O motivaci
  7. Strach
  8. Utrpení

Texty mají posloužit k vlastní reflexi a zároveň k přípravě na setkání vaší skupinky. Na konci každého textu je potom několik otázek, které mají pomoci ve vzájemném rozhovoru. Stáhnout materiály.

List Efezským (7 setkání)

Cílem je zběžné seznámení se s knihou Efezským a její aplikace do každodenního následování Krista. Otázky jsou vytvořeny k diskusi o jednotlivých vybraných textech a k přemýšlení, jak texty přetvořit v žitou skutečnost. Stáhnout materiály.

List Filemonovi (4 setkání)

Zběžné seznámení se s knihou a její aplikace do každodenního následování Krista. Dále jsou zde otázky, které jsou vytvořeny k diskusi o jednotlivých vybraných textech a k přemýšlení, jak texty přetvořit v žitou skutečnost. Stáhnout materiály.

Identita, neboli moje jedinečnost (7 setkání)

V následujících studiích se budeme zabývat tím, jak se na naši identitu dívá Bůh a jak zapadá do měřítek našeho světa. Stáhnout materiály.

Stres, Identita, Integrita a Přátelství

Několik informací týkajících se studií, která se vám dostala do rukou resp. na obrazovku. Stáhnout materiály.

Integrita, neboli jak slepit kousky dohromady (6 setkání)

Hlavními tématy jsou Tělo, Myšlení, Emoce, Vůle a Duchovní dimenze. Ke každému tématu jsou otázky na zamyšlení a výchozí text z bible. Stáhnout materiály.

Janovo Evangelium (8 setkání)

Podrobný rozbor Janova evangelia postupně po kapitolách. Ke každému setkání jsou otázky k diskusi a na závěr je vždy návrh k modlitbě. Stáhnout materiály.

Nehemiáš (11 setkání)

Stručný výklad ke knize Nehemiáš. Každé setkání obsahuje na závěr sadu otázek k dané kapitole. Stáhnout materiály.

Biblické postavy (14 setkání)

Materiály ke skupinkám obsahují stručný popis jednotlivých biblických postav na základě biblických textů. Stáhnout materiály.

Příprava ke křtu (8 setkání)

Přátelství (8 setkání)

V tomto materiálu pro skupinky se rozebírá téma přátelství. Jsou zde různé otázky a dopovědi na toto téma. Stáhnout materiály.

Stres (7 setkání)

V těchto studiích se rozebírá téma Stres. Jeho druhy, příčiny atd. Součástí materiálu jsou testy a otázky, které slouží k zamyšlení a k následné diskusi. Stáhnout materiály.

 Příběh o ztracených synech u Lukáše 15 (6 setkání)

Studia pro skupinky na motivy příběhu o ztracených synech u Lukáše 15. V následujících šesti setkáních se budete společně zabývat jedním z nejznámějších podobenství v Bibli. Stáhnout materiály

Štědrost, dávání majetku a toho, co s tím souvisí (5 setkání)

Pět biblických studií na téma štědrosti, dávání, majetku a toho co s tím souvisí. Stáhnout materiály.

Jak se modlit (8 setkání)

Video kurz s otázkami pro diskuse a praktickými cvičeními.

9 znaků duchovního růstu (9 setkání)

Několik oblastí, podle kterých můžeme vidět, jestli duchovně rosteme, nebo ne a co s tím můžeme dělat. Stáhnout materiály.

Marnotratný Bůh – Timothy Keller

Otázky ke knize Marnotratný Bůh od Timothy Kellera. Stáhnout materiály.

Biblická studia k různým oblastem života (18 témat)

Biblická studia k různám oblastem života – celkem 18 témat. Stáhnout materiály.