Dámské víkendy

Dospělí a mezigenerační
  • Pravidelná setkávání
  • 2x za rok

    pátek + sobota
V rámci našeho společenství na Třináctce pořádáme setkání žen, kde se v bezpečném prostředí máme možnost sdílet o radostech i zápasech, které jsou pro ženy charakteristické.

Chceme tak vytvářet prostředí, kde se ženy mohou vzájemně povzbuzovat a hledat cesty, jak s Boží pomocí obstát jako manželka, matka nebo svobodná. Jak obstát v domácnosti, práci a v dalších oblastech i etapách života, kterými ženy procházejí.

Setkání se konají pravidelné vždy na jaře a na podzim formou společného víkendu, nebo odpoledne.