Misie v Indii

Dospělí a mezigenerační
Naše služba v Indii je soustředěna do oblasti státu Bihár na severu Indie a dělí se na dva proudy. Jeden je provozování základní školy New Hope Mission School, která poskytuje dětem kvalitní vzdělání s křesťanskými principy. Druhým proudem je osobní misie našeho misionáře Sahniho, který se soustředí na zakládání, správu a podporu křesťanských sborů v oblasti.

Misie

Sahni uvěřil v roce 2010 na 13ce a prožil Boží povolání k návratu domů a k misii na jednom z nejnáročnějších míst v Indii - státu Bihár. Od té doby slouží v místních sborech, pořádá evangelizační akce a snaží se šířit Boží slovo v obtížném terénu. Díky Bohu je jeho služba zatím možná i přes obecně se zhoršující situaci křesťanů v Indii.

Škola

Projekt školy jsme začínali ve třech lidech na podzim 2012 a díky obětavosti mnoha dárců a nasazení indických přátel se podařilo na podzim 2014 školu dostavět a na jaře 2015 zahájit provoz. V současné době školu navštěvuje přibližně 150 dětí v 10 třídách, škola je otevřená pro všechny. Na srdci nám leží, aby děti dostávaly kvalitní vzdělání na křesťanských principech. Rodiče dětí platí školné, školné pro část křesťanských dětí hradí dárci z ČR. Pro více informací o škole navštivte web skolavindii.cz a nebo sledujte FaceBookové stránky.

Nahlédněte do života služby v Indii!