Mužské půlvíkendy

Dospělí a mezigenerační
  • Pravidelná setkávání
  • 2x za rok

    pátek + sobota
Dvakrát za rok spolu jako muži jezdíme na společný 24hodinový pobyt, který slouží k navázání nebo utužení přátelství.

Bývá zde dobré jídlo a pití a hlavně společně probíráme témata, která jsou praktická a se kterými se jako muži pereme. Termíny jsou hlášeny s předstihem, většinou vyrážíme v lednu a v květnu.

Jak vypadají chlapské víkendovky?