Skupinky

Dospělí a mezigenerační
  • Pravidelná setkávání
  • Různá místa

    Různé časy
Myslíme si, že jedním z důležitých rozměrů života církve jsou nejen velká společná setkávání, ale i setkávání v menších skupinách. Věříme, že se trvalá změna života nejsnadněji odehrává v kontextu komunity lidí, kterým důvěřujete, s nimiž můžete sdílet své radosti i zápasy, a kterým budete chybět, když se neukážete. Tato setkání dávají lidem možnost spolu hovořit o oblastech, které by ve větší skupině neotevřeli, společně studovat Bibli, modlit se za sebe a reagovat na výzvy, s nimiž se každý setkáváme.

Ve sboru v současné době existují setkávání pro muže, pro maminky s dětmi, pro ženy a dále skupiny smíšené a skupinka seniorů. Jsou určeny pro všechny generace a je snaha, aby reflektovaly i různou sociální realitu těch, kteří se ve skupinách schází. Jsou ideálním místem pro každého, kdo vnímá potřebu užšího společenství, kdo chce diskutovat a kdo má otázky, které chce zkoumat z pohledu Bible.

Jaká se probírají témata?

Jsou tři hlavní tematické linie, ze kterých si skupinky obvykle vybírají. Buď probírají a reflektují kázání, která jsou dostupná na tomto webu spolu s otázkami k diskusi, nebo prochází některou knihu Bible, nebo se zaměřují na určitá konkrétní životní témata. Na webu jsou dostupné i další studijní materiály. Pro jaké téma se ta která skupinka rozhodne, je na členech dané skupinky.

Jak často se skupinky schází?

Většinou 1x za čtrnáct dní.

Mají skupinky vedoucího?

Skupinky mají vedoucího, který je pověřen k této službě vedením sboru.  Rolí vedoucího je koordinovat scházení, vést rozhovor na dané téma, popř. vedením někoho pověřit a dbát na zdravé učení.

Je povinností každého člena sboru na skupinku chodit?

Nejedná se o povinnost. Domníváme se ale, že toto užší společenství pomáhá duchovnímu růstu a je to jeden z pilířů života 13ky. Zároveň očekáváme, že pokud se člověk rozhodne do skupinky chodit, tak je to závazek.

Jak dlouho setkání trvá?

Zhruba jedna a půl až dvě hodiny. Místo a čas závisí na jednotlivých skupinkách. V současné době se na Třináctce schází asi 100 lidí v cca 18 skupinkách.

  • Máte otázky ke skupinkám, nebo se chcete zapojit?

    Obraťte se na našeho kazatele Martina Běleho na: martin.bele@cb.cz