Filipským

4x Blíž

Pojďme se společně v prvním měsíci tohoto školního roku spojit na modlitbách a při čtení stejných oddílů Písma, konkrétně knihou Filipským. Tato kniha má 4 kapitoly, každou kapitolu jsem rozdělil podle ideálu, který jsme si jako sbor kdysi určili: Být blíž Bohu, sobě navzájem a světu okolo nás. Od toho pak název tohoto modlitebního listu.

PDF průvodce naleznete zde.