Nanebevzetí nebo nanebevstoupení?

Daniel Fajfr 24. 5. 2020