Pochybnosti Jana Křtitele

Martin Běle 27. 11. 2022
Jan je ve vězení nespravedlivě a zmocňují se jej pochybnosti. Proč jej Ježíš nevysvobodí? A proč je Ježíš úplně jiný Mesiáš než Jan očekával? Každý máme svoji představu o tom, co by Bůh měl nebo neměl dělat, a když se děje něco jiného, mohou přijít pochybnosti.