3. díl

Prchavá věčnost

David Košťák 22. 1. 2023Série: kniha Kazatel
Všechno, co činí Bůh zůstává navěky – ale co činí člověk, to pomíjí. Jak může mít člověk podíl na něčem, co přetrvá? A jak je to vůbec s věčností?