2. díl

První přikázání – Jsi to, co miluješ

David Novák 24. 1. 2021Série: Desatero přikázání

Jedním z největších zápasů Izraele byla modloslužba. Co to znamená dnes? Není to anachronismus? Toto přikázání je odrazovým můstkem k Desateru. Proč?